kontakt@inverso.bialystok.pl ul. Swobodna 43/54, 15-756 Białystok | ul. Hallera 1/54 i 1/55, 15-814 Białystok

Robert Mieczkowski

  • Home
  • Robert Mieczkowski

Robert Mieczkowski

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię rodzin i par.

Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Pracował w zespole pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Uczestniczył w szeregu szkoleń oraz konferencji z zakresu pracy z rodziną.

Aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.