kontakt@inverso.bialystok.pl ul. Swobodna 43/54, 15-756 Białystok | ul. Hallera 1/54 i 1/55, 15-814 Białystok

Alicja Wnuczek-Michalczewska

  • Home
  • Alicja Wnuczek-Michalczewska

Alicja Wnuczek-Michalczewska

Psycholożka i psychoterapeutka uzależnień w trakcie certyfikacji. Prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz terapię indywidualną dla osób dorosłych.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który ukończyła z wyróżnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wolontariatów oraz staży w ośrodkach leczenia uzależnień: Wojewódzkim Ośrodku Uzależnienia i Współuzależnienia w Toruniu, Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą IN CORDE w Lublinie.

Pracę psychoterapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją: dr hab. Beaty Miruckiej (INVERSO) oraz dr hab. Krzysztofa Rutkowskiego (HUMAN).