kontakt@inverso.bialystok.pl ul. Swobodna 43/54, 15-756 Białystok | ul. Hallera 1/54 i 1/55, 15-814 Białystok

Edyta Klim

Edyta Klim

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię małżeństw i par, terapię grupową, terapię wsparcia chorych onkologicznie i ich bliskich oraz edukację personelu pracującego z osobami chorymi. Organizuje grupy związane ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Posiadane certyfikaty: Certyfikat Psychoanalityka, Certyfikat Psychoonkologa uzyskany na Sapienza Universita w Rzymie, Certyfikat Specjalisty od Komunikacji Niewerbalnej, Certyfikat Specialisty Grup Balintowskich.

Członek Stowarzyszenia Psychologów Lazio w Rzymie z kartą członkowską numer 23796. Założycielka Zrzeszenia Lekarzy i Psychologów Polskich przy współpracy z Ambasadą RP w Rzymie.

Prowadzi terapię w językach: polskim i włoskim.