kontakt@inverso.bialystok.pl ul. Swobodna 43/54, 15-756 Białystok | ul. Hallera 1/54 i 1/55, 15-814 Białystok

Cennik

Cennik usług psychoterapeutycznych

Psychoterapeuci w procesie szkolenia

1. Konsultacja psychoterapeutyczna 160 zł
2. Psychoterapia indywidualna 160 zł
3. Psychoterapia pary 220 zł
4. Terapia rodzinna 270 zł

Psychoterapeuci w procesie certyfikacji

1. Konsultacja psychoterapeutyczna 170 zł
2. Psychoterapia indywidualna 170 zł
3. Psychoterapia pary 240 zł
4. Terapia rodzinna 280 zł

Certyfikowani psychoterapeuci

1. Konsultacja psychoterapeutyczna 200 zł
2. Psychoterapia indywidualna 200 zł
3. Konsultacja seksuologiczna 180 zł
4. Psychoterapia pary 250 zł
5. Terapia rodzinna 300 zł

dr hab. Beata Mirucka, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor, wykładowca

1. Konsultacja psychoterapeutyczna 250 zł
2. Psychoterapia indywidualna 250 zł
3. Individual psychotherapy in English 400 zł
4. Psychoterapia pary 350 zł
5. Terapia rodzinna 400 zł

Opis usług

Konsultacja psychoterapeutyczna: poprzedza rozpoczęcie psychoterapii. Jest pierwszym krokiem w odkrywaniu drogi do zrozumienia własnych emocji, myśli i zachowań. Może w niej uczestniczyć każda osoba poszukująca wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych lub dążąca do lepszego poznania siebie.

Terapia indywidualna: dedykowana osobom, które pragną zgłębić swoje wewnętrzne doświadczenia, radzić sobie ze stresem, depresją, lękiem lub innymi wyzwaniami emocjonalnymi. Umożliwia poszerzenie samoświadomości, poprawienie jakości życia oraz kształtowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi.

Terapia par: adresowana do par i małżeństw, które przechodzą trudności w związku i/lub kryzysy rozwojowe. Stanowi szansę na poprawę relacji, budowanie więzi i usprawnianie komunikacji między partnerami. Pomaga w lepszym zrozumieniu wzajemnych potrzeb, rozwiązywaniu konfliktów oraz kształtowaniu dojrzałego związku. Może być prowadzona przez jednego lub dwóch psychoterapeutów.

Terapia rodzinna: dedykowana całym rodzinom, które potrzebują wsparcia w doświadczanych trudnościach i kryzysach. Stanowi rodzaj wsparcia dla wszystkich członków rodziny. Wyzwala ich siły do rozwiązywania konfliktów, lepszego rozumienia siebie nawzajem oraz budowania bezpiecznego środowiska do życia i rozwoju. Może być prowadzona przez jednego lub dwóch psychoterapeutów.

Usługa seksuologa: przeznaczona jest dla osób, które przeżywają trudności i dylematy w przestrzeni intymnej. Umożliwia lepsze zrozumienie swojej seksualności oraz omówienie trudności w relacjach seksualnych. Stwarza przestrzeń do rozmowy na temat skomplikowanych stanów emocjonalnych, potrzeb i wyzwań związanych z życiem seksualnym.

Superwizja indywidualna: jest wsparciem dedykowanym psychoterapeutom, pragnącym podnosić swoje kwalifikacje i potrzebującym pomocy w pracy z trudnymi pacjentami. Umożliwia rozwój kompetencji zawodowych oraz zgłębianie różnych aspektów pracy psychoterapeutycznej.*

Superwizja grupowa: skierowana do zespołów psychoterapeutycznych. Jest miejscem, w którym grupa może dzielić się swoimi doświadczeniami, wspierać się nawzajem w rozwiązywaniu trudności związanych z pracą z pacjentami oraz pogłębiać zrozumienie własnych reakcji i dynamiki grupowej w procesie psychoterapeutycznym.*

*Superwizje: indywidualna i grupowa prowadzona jest przez certyfikowanego superwizora dr hab. Beatę Mirucką. Cena tej usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od kilku zmiennych.

Umówienie wizyty u psychoterapeuty możliwe jest wyłącznie przez osobę zainteresowaną.