kontakt@inverso.bialystok.pl ul. Swobodna 43/54, 15-756 Białystok | ul. Hallera 1/54 i 1/55, 15-814 Białystok

Terapia tańcem i ruchem (DMT)

  • Home
  • Terapia tańcem i ruchem (DMT)

Terapia tańcem i ruchem (DMT) – harmonia ciała i umysłu

W naszym Ośrodku oferujemy Terapię Tańcem i Ruchem (Dance Movement Therapy – DMT) – innowacyjną metodę psychoterapeutyczną, która wykorzystuje ruch jako narzędzie do osiągania głębszej integracji fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. DMT jest skierowana do osób w każdym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych. Proponuje im możliwość lepszego poznania siebie oraz wspiera ich rozwój osobisty.

Ruch jako narzędzie terapeutyczne

Terapia Tańcem i Ruchem opiera się na przekonaniu, że ciało i umysł są ze sobą ściśle powiązane. Uczestnicy terapii, wyrażając siebie poprzez ruch, mogą odkrywać i przetwarzać swoje emocje. Dzięki doświadczaniu swojego ciała w tańcu i ruchu zdobywają większą samoświadomość oraz integrację różnych aspektów osobowości.

Dla kogo jest terapia DMT?

DMT jest szczególnie skuteczna w pracy z dziećmi, które naturalnie wyrażają się poprzez ruch, jak również z młodzieżą i dorosłymi, szukającymi alternatywnych metod terapii. DMT jest wyjątkowo wartościowa dla osób, rozpoznających u  siebie trudności z werbalnym wyrażaniem swoich uczuć.

Korzyści terapii DMT

Terapia tańcem i ruchem pomaga w:

  • zwiększaniu samoświadomości i samoakceptacji,
  • rozwoju umiejętności komunikacyjnych i społecznych,
  • zmniejszaniu napięcia i stresu,
  • poprawie zdrowia emocjonalnego i fizycznego.

Dołącz do Nas!

Zachęcamy do wzięcia udziału w DMT, aby doświadczyć znaczenia tańca i ruchu jako potężnego narzędzia w podróży do zdrowia i samorealizacji. Niezależnie od wieku czy doświadczenia, DMT oferuje każdemu przestrzeń do poznania
i rozwoju siebie.

uśmiechnięta kobieta z głową pochyloną w prawą stronę