kontakt@inverso.bialystok.pl ul. Swobodna 43/54, 15-756 Białystok | ul. Hallera 1/54 i 1/55, 15-814 Białystok

Elżbieta Dallemura

  • Home
  • Elżbieta Dallemura

Elżbieta Dallemura

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię rodzin.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m. in.: Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Metod Psychokorekcyjnych, Studium Pracy z Rodziną oraz studia podyplomowe na kierunku Terapia Rodzin w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie. Odbyła szkolenia z zakresu wsparcia kryzysowego i wsparcia osób po stracie i w żałobie (Fundacja Nagle Sami, Łódzkie Centrum Gestalt).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Aktualnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz szkolenia psychoterapeutycznego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.